Boeddha Club

Vrienden van de verlichting:
Vertel hier over je favoriete spirituele leraar!
En wat versta jij onder verlichting?
https://www.facebook.com/groups/boeddhaclub/

dhammakaya-pagoda-472496_1280

Advertenties

Zelfkennis

Is geen residu. Geen gevolg. Want dan kun je net zogoed psychologie studeren. Zelfkennis doe je nu op wanneer er sprake is van keuzeloos gewaarzijn. Tijdloos zijn. Je daalt dan in jezelf af. Zo is een vakantie ook geen leuke vakantiekaart. Iets om over te praten. Je bent op vakantie of niet.
Je kunt alle boeken over zelfkennis aan de kant gooien; over en/of van Boeddha, Jezus, Krishnamurti, Ramana Maharshi,…
Zelfkennis is direct. Het tijdloos schouwen. Intelligentie voorbij tijd en ruimte.
Hier en nu kijk je in alle vrijheid naar jezelf zonder enige bemiddeling.
Je daalt af in jezelf zonder besef van tijd, naam en vorm. Je bent wat je waarneemt, zonder innerlijk conflict.
Zelfkennis wordt je niet door een ander gegeven.
Je bent zelf het begin ervan. Jij bent het kennen zelf.
Omdat de Waarheid niet gevat kan worden door het denken, niet herhaalt kan worden kan ze enkel hier en nu direct worden gezien.
Zelfkennis is geen ervaring. Die je dan kan verwoorden. Je moet het in alle vrijheid ervaren. Je kunt de Waarheid achteraf niet organiseren.
Want dan is het een ervaring. Ervaren is los van het organiseren. Maar zoekers, volgelingen, leerlingen,… willen zekerheid.
Zullen alles organiseren. En zo ontstaat een godsdienst, waar de meester binnen wordt vereerd.
Een herinnering aan de guru/meester/leraar die gekoesterd wordt…
Zonder dat alles keren we terug naar af. Daar waar we zijn. Nog voor alles begon. En waarom is dat niet goed genoeg?

lotus-978659_1280

Voornemens?

Misschien is jou voornemen dit komende jaar echt te stoppen ergens mee: misschien Facebook of roken. Hoeveel kans van slagen heeft zulk een voornemen dan?
Kans van slagen is klein als je handelt vanuit een zelfbeeld. Dat je een beeld over jezelf hebt. Hoe te zijn of niet te zijn.
Zonder zelfbeeld kijk je simpelweg naar je activiteiten op Facebook of het roken zelf. Zonder tegen jezelf te zeggen dat het OK is of niet OK is. Het antwoord ligt in het ervaren zelf. Niet ten opzichte van het ervaren. Ik en mijn ervaring van roken.
Vanuit een zelfbeeld willen we alleen maar controle hebben. Is controle waarheid? Is controle gevoeligheid voor wat is, zoals het is?
Kunnen we zonder ego/zelfbeeld gewaarzijn?
Kunnen we de mogelijke beperktheid van roken inzien los van alle vooroordelen?
In zien ligt dan actie.
Een zelfbeeld biedt straf of beloning in het vooruitzicht.
Gevoelig zijn voor wat is niet. De ontdekking van waarheid gaat niet om dit moment heen, daar waar jij bent. Waarheid wordt altijd hier en nu direct waargenomen. Zelfkennis is zonder zelfbeeld zijn.

business-card-1015269_1920

Hulp?

​Verslaafd of niet?

Wat een ellende. Je bent verlicht en van je alcohol kan je maar niet afblijven, ondanks het feit dat je zegt tegen jezelf: Ik ben niet dit, ik ben niet dat.
Je zegt dat de wereld een illusie is maar iedere keer weer, sluipt de verslaving je leven binnen als een ongewenste gast.

Wil je hier eens over praten, over zelfkennis en verslaving, dan kan dat. http://www.verslaafdofniet.blog