Is het leven zwaar?

Het ego is geboren door pijn.Zelfmedelijden is zijn verhaal.
Het ego organiseert van alles om maar niet te hoeven lijden. Schrijft zichzelf drugs en andere verdovende middelen voor of zakken met snoepgoed, en dergelijke. Het is gek op verstrooiing.

Nu zei Boeddha al: ‘Het leven is lijden.’ En zo’n vierentwintighonderd jaar later zei de bekende wetenschapper, ontdekker van de evolutietheorie Charles Darwin hetzelfde: ‘Het leven is zwaar.’

De eerste stap – naar zelfkennis en geluk – is eigenlijk simpelweg: OK het leven is zwaar.

Advertenties

Goed en kwaad?

Geen goed en kwaad? Destructiviteit, zoals mensen geestelijk en lichamelijk pijnigen is geen illusie voor hen die erin zitten.

Je kunt dit soort kwaad niet ontkennen alleen maar omdat de ware natuur van de mens iedere vorm van dualiteit ontstijgt.

Menselijk gesproken kunnen we veel goed doen voor elkaar, daarentegen ook veel onnodig leed veroorzaken.

Wat is meditatie?

Meditatie is niet iets wat moet of een geloof is maar ligt in de spontane ontdekking dat je er al bent, hier en nu: bewust-zijn.
Kijken naar jezelf is echter een kunst omdat we geneigd zijn om juist op anderen te letten.
Meditatie betekent niet je afsluiten voor je omgeving. Maar zonder innerlijk conflict grenzeloos gewaarzijn.

Charles en Jiddu

Charles Darwin en Jiddu Krishnamurti werden allebei in de negentiende eeuw geboren. Beiden lieten ze ons op een geheel andere manier naar God kijken. Darwin zei: Er is geen sprake van schepping. Enkel sprake van evolutie. En Jiddu zei: De mens heeft God geschapen overeenkomstig zijn beeld.
Toch zeiden beiden niet dat God niet bestond. Darwin geloofde niet in God maar zei dat hij verder niet wist dat God nu wel of niet echt bestond. Jiddu sprak liever over Het of het heilige, als hij het had over God. Hij  vond dat mensen met hun georganiseerde godsdienst alleen maar voor problemen zorgden.
Als er geen schepper bestaat, is God blijkbaar iets anders. En als God niet lijkt op ons beeld, ligt mogelijk de Waarheid daar aan voorbij.
De evolutietheorie van Darwin zit iets ingewikkelder in elkaar dan dat je op het eerste gezicht denkt. Ook de leringen van Jiddu Krishnamurti liegen er niet om.
Zowel Charles als Jiddu hebben enorm veel zogenaamde heilige huisjes omvergeworpen. En nog!