Overdenking

Iedere vorm van geestelijke hulpverlening zegt in werkelijkheid iets over de hulpverlener. Zoals het gezicht in een plas water uw eigen gezicht is.
De hulpverlener helpt zichzelf door de ander.
De ander helpt zichzelf door zijn of haar overgave aan de hulpverlener.
In werkelijkheid zijn we geestelijk heel. Eeuwig en volledig. In werkelijkheid is bewustzijn ondeelbaar. In werkelijkheid is er geen evolutie voor de geest. Zoals de spiegel ook niet verandert door zijn inhoud.
Klei blijft klei, ook al lijken de gemaakte vormen mooier en beter te worden.
Bewustzijn is gelijk zijn inhoud en toch kan het zich er van legen.
We zijn niets en alles.
Het is goed om goed te zijn.
‘En als u niet weet wat goed is, doe dan in ieder geval geen kwaad.’
Advies: Wees geen onderdeel van iemands probleem maar onderdeel van iemands oplossing.
Maar… iemands onvolmaaktheid is een uitnodiging tot liefde.

#####

Het geestelijk hulp zoeken is een serieuze zaak. Omdat we nu eenmaal allen kinderen van God zijn, waarom dan uiterlijk hulp zoeken?
Het maakt dan niet uit, in mijn ogen, dat u hulp zoekt bij een guru, priester, psycholoog of psychiater.
De geest is heel, u bent er al, wat wilt u dan nog ontvangen? Misschien moet er gewerkt worden aan het idee, het geloof, dat u nog iets te ontvangen hebt. Waarom denkt u dat er iets ontbreekt? Misschien gebruiken we gewoon niet of te weinig wat simpelweg al aanwezig is maar niet echt gerealiseerd wordt. 😉