Naga Meditatie

Naga Meditatie is net even anders, dan andere bekende vormen van meditatie, zoals: Vipassana, Zen, Mindfulness,…
Zoals je ook geen kat kan vergelijken met een hond, alleen maar omdat het allebei viervoeters zijn, vleeseters, een vacht hebben, snorharen hebben,…,…, en als huisdier worden gehouden.
Daarom eerst deze lijst voor alle duidelijkheid.
Wat je bij Naga Meditatie direct allemaal kunt overslaan:
a) Je hoeft je niet te concentreren op je ademhaling.
b) Je hoeft geen bepaald patroon te volgen, zoals: van kruin naar tenen.
c) Je hoeft niet je gedachten en/of gevoelens te observeren.
d) Je hoeft geen bepaalde houding aan te nemen, zoals kaarsrecht zitten.
e) Je hoeft je niet eerst geheel te ontspannen.
f) Je hoeft geen bepaalde ervaring te zoeken en/of vast te houden.

Bij NM gaat het simpelweg direct hier en nu om het volledig onderkennen van je zintuiglijke ervaring, waardoor de waarnemer het waargenomene is.
Met andere woorden: Wat komt nu het allereerste bij je binnen en wat dan en wat dan en wat dan, et cetera.

Het Pad van Naga Meditatie

Het onderkennen van je zintuiglijke ervaring is van groot belang.
Maar we doen het meestal met een half oor, zogezegd.
We lijken hier om, het lichaam eerder te misbruiken vanuit onze geest en verlangens. Terwijl je ook geheel kunt voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft. Waardoor de waarnemer het waargenomene is.
De geest wordt direct overstegen en dat betekent dat je je veilige zone van het denken-denken verlaat.
Nabij het lichaam zullen we rust ervaren voor onszelf en niet in onze denkgeest. Door los te laten, door je aandacht nu geheel te verleggen naar het lichaam zul je ontwaakt zijn, niet langer: Horende doof en ziende blind.

Betekenis van het begrip ‘naga’:
Als je een vlinder wilt zijn, behoor je eerst als een rups rond te kruipen. Als je een draak wilt zijn, behoor je eerst als een slang door het stof te gaan.
Het begrip ‘naga’ Sanskriet voor slang/draak.