Geschiedenis

Het ontstaan van Naga Meditatie: de ontstaansgeschiedenis!
De eerste periode was 2017 – 2021: NM vooral als hulpmiddel!
Toen ontwikkelde NM zich verder en in de lente van 2023 werd het een Pad!… (Voorafgaande aan de transformatie van de waarnemer en de persoon. Deze transformatie vond onafhankelijk plaats. De boodschap hiervan plus NM noem ik: Naga Dharma.)

Naga Meditatie 24/7
Vroeger beoefende ik naast NM ook weleens het observeren van jezelf: kijken naar gedachten, gevoelens en lichaam.
Maar toen begreep ik op een dag, dat ik daarmee eigenlijk NM te kort deed. Bij NM ga je direct naar het lichaam (sla je je gedachten en gevoelens over).
Ga gewoon direct naar je zintuigen, laat daarbij de waarnemer het waargenomene zijn! Voel wat je voelt, hoor wat je hoort, zie wat je ziet,…
Doe dit steeds wanneer je bewust wordt van zintuiglijk gewaarzijn! 24/7.
Dit is de radicale weg naar binnen.

Wat je bij Naga Meditatie direct allemaal kunt overslaan
a) Je hoeft je niet te concentreren op je ademhaling, ook niet op een uiterlijke mandala, etc..
b) Je hoeft geen bepaald patroon te volgen, zoals: van kruin naar tenen. Je onderkent slechts wat nu spontaan als eerste bij je binnenkomt.
c) Je hoeft niet je gedachten en/of gevoelens te observeren. Je beoefent geen andere meditatietechnieken naast NM.
d) Je hoeft geen bepaalde houding aan te nemen, zoals kaarsrecht zitten. Overal en altijd is er ruimte voor NM.
e) Je hoeft je niet eerst geheel te ontspannen. Onderken simpelweg alles, ook de spanning van het lichaam. Maar ontspannen kan altijd.
f) Je hoeft geen bepaalde ervaring te zoeken en/of vast te houden. De ervaring is reeds het geval, onderken slechts de zintuiglijke ervaring: ervaar.

Betekenis van ‘Naga’
Als je een vlinder wilt zijn, behoor je eerst als een rups rond te kruipen. Als je een draak wilt zijn, behoor je eerst als een slang door het stof te gaan.
Het begrip ‘naga’ (Sanskriet voor slang/draak) is ook een verwijzing naar de Boeddha. (‘De term nāga of mahānāga (‘grote draak’) wordt vaak ook gebruikt als een synoniem voor de Boeddha of voor een wijze (verlichte) die niet langer gevangen zit in het rad van geboorte en dood.’ – Bron: Lexicon Boeddhisme, uitgever Asoka.)