Tag: Denken

  • De hogere- en de lagere manas

    De hogere – en de lagere manas: het hogere- en het lagere denken. Noem het, het persoonlijke en het onpersoonlijke denken. Of het denken vanuit het verleden en verlangens, het bekende. En de dingen direct waarnemen, intelligentie.