Mijn kritiek op de kerk (4)

Vrouwen:
Jezus was heel vertrouwd met vrouwelijk gezelschap. Ze volgden hem en dienden hem. Ook al bestond de kring van twaalf discipelen uit mannen, er waren altijd vrouwen aanwezig. Zo was er een vrouw die met kostbare olie zijn voeten verzorgde. Ook zij ontvingen het woord. Ook zij getuigden van hem. Maar de kerk heeft er alles aan gedaan in de loop der tijden om dat uit te wissen. De vrouw werd vooral als moeder of hoer uitgebeeld.
orchid-1709782_1280
Advertenties

Mijn kritiek op de kerk (3)

Politiek:
De latere kerk heeft de oorspronkelijke gemeente, groep van directe volgelingen van Jezus, verraden door zich later toch in te laten met de wereld, macht en politiek.
Jezus zei nadrukkelijk: ‘Mijn rijk is niet van deze wereld.’
Als je de mensheid wilt helpen, breng de mens dan naar het licht was zijn boodschap. God is liefde.
Hij keerde zijn andere wang toe, hij predikte geen macht en geweld.
interior-1022664_1280

Mijn kritiek op de kerk (1)

Onderwerp Boeddhisme en andere godsdiensten:
Het christelijk geloof wordt niet gebruikt om het licht ook in andere godsdiensten te zien maar om het verschil te benadrukken. Want zei Jezus niet immers: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.’
En deze uitspreek wordt veelvuldig gebruikt, om maar niet te hoeven na te denken over bijvoorbeeld een Boeddha, die 2500 jaar geleden heeft geleefd. 500 Jaar voor Jezus Christus.
Ook zijn boodschap was: ‘Haat beëindigt nimmer haat.’

church