De Messias is dood…

…Lang leven de Messias!
We hebben heel ons leven mensen verafgood, gemythologiseerd,… op een voetstuk gezet. Mensen als Krishna, Boeddha, Jezus,… Moon, Osho, Sathya Sai Baba, Jiddu Krishnamurti,.. Enzovoort. Maar de wereld is niet echt daardoor beter geworden.
Omdat wijzelf de verandering zijn in de wereld.
We kunnen het niet aan een ander overlaten.
De Messias is geen enkeling, eentje die we kunnen aangapen, zoals de zogenaamde Maitreya van een Benjamin Creme! Waar nog steeds op wordt gehoopt, door een handje vol mensen.
Maar de Messias is dood… Hij heeft nimmer bestaan. Nimmer is het een enkeling geweest maar de mensheid zelf, als de verantwoordelijke voor alle oorlogen en ellende hier op aarde!
buddha-1053137_1280
Advertenties