Psychologie versus zelfkennis?

Er zijn mensen die graag psychologie studeren. Die geloven in de hulp van psychologen en dergelijke. Ook geloven zij in zelfkennis volgens een Nisargadatta, Ramana Maharshi, Krishnamurti,…
Zij denken dat het geen kwaad kan te psychologiseren en de radicale leer aan te hangen.
Het kan hier ook zo zijn, dat het patiënten zijn met een behoefte aan directe zelfkennis. Dat zij hun bezoek aan geestelijke hulpverleners en medicatie afwisselen met de radicale leer. Heel verwarrend.
Ik ben hier beslist geen voorstander van, omdat ik daarvan nog nimmer iets goeds van heb gezien.
Studeer gerust psychologie en bezoek gerust je psychotherapeut maar zolang als je je daarmee inlaat, laat de radicale leer met rust.
Mensen die gewend zijn aan aandacht, zullen die zelfde aandacht gaan verwachten van een leraar. Mensen die gewend zijn alles te studeren en te analyseren zullen ook denken dat de radicale leer ook te leren valt.
Enzovoorts.
microscope-275984_960_720
Advertenties