Politiek versus verlichting

Politiek richt zich voornamelijk op de massa. Politieke leiders en partijen worden gekozen door een veelheid van mensen. Politiek gelooft in de beheersing van de massa, door: rechten, plichten en straffen. Daarbij worden rechters, psychiaters (medicijnen), politie en het leger ingezet.
Zelfkennis wordt niet geleerd op onze scholen. Je wordt klaar gestoomd om een van de schakels te worden in de samenleving. Dat deze democratisch is of niet. Alle kennis op scholen staat in dienst van de samenleving. Of dat nu deze christelijke, islamitisch, communistisch,… is!
Je dient je aan te passen! Wie te veel uit de toon valt wordt opgesloten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Rusland, Noord-Korea,… Ook worden enorm veel christenen vervolgd, zoals in Afghanistan, Somalië,  Iran,…
In Nederland word je gedwongen belasting te betalen voor alles en nog wat. Dat je nu wel of niet – bijvoorbeeld – in het leger gelooft, doet er niet aan toe. Er gaan simpelweg vele miljoenen naar defensie. Wie zijn belasting niet betaalt, krijgt het aan de stok met de Nederlandse staat, die over diverse machtsmiddelen beschikt!
Als de samenleving werkelijk een afspiegeling is van onze innerlijke staat, krijgt de politiek nimmer haar zin. Wat de vrede in de wereld betreft. En dat bewijs zie je terug in de wereldgeschiedenis toe nu toe!
Geld is de nieuwe godheid. En iedereen lijkt deze godheid te dienen. Ook de zogenaamde onafhankelijke wetenschap. Bijna iedereen in de samenleving wil simpelweg macht en of geld hebben. Meer en meer…
Vijfentwintighonderd jaar geleden leerde Gautama de Boeddha verlichting, vijfhonderd jaar later Jezus. Beiden zeiden: Haat wordt nimmer door haat verdreven. En deze mensen praktiseerden dat ook. Zij hadden de liefde gerealiseerd in zichzelf. En zij hadden geen politieke ambities! Zowel de Boeddha als de Christus zeiden dat wij het licht zijn in de wereld. Na hen kwamen nog vele andere leraren met zo’n boodschap. Hun boodschap is subtiel omdat ie via de enkeling gaat.
Zelfkennis of verlichting is geen een of andere theorie.
Wie gelooft in politiek heeft duidelijk nog niet echt zichzelf leren kennen.
Politiek kan alleen werken als het in dienst komt van mensen en niet over haar wil heersen. Zoals Jezus ook over de sabbat zei: De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Dat kun je ook zeggen over het verstand,…
Als liefde niet wordt gezien en gerealiseerd als de bron van iedere grote verandering, missen we met zijn allen de boot. Veranderen samenlevingen niet echt tot op de bodem en blijft angst regeren.

deceive-1299043_640

Advertenties

Wat is verlichting? En ben jij verlicht?

Wat is verlichting?
En ben jij verlicht?
Dit is een belachelijk moeilijk onderwerp, wat vaak alleen maar meer vragen oproept dan feitelijk beantwoord. Toch ga ik (we) er voor!

Zie ook:

Hoe radicaal ben jij?

Niet wat agressie en haat betreft maar Godrealisatie, zelfkennis?
Durf jij volledig te onderkennen dat je het eigenlijk niet weet. Dat je DAT wat ook wel Brahman wordt genoemd, niet kent, niet hebt Gerealiseerd?
En als je denkt verlicht te zijn, durf je dat dan ook echt te bespreken in het openbaar? Zoals de jood Jezus zei: Wie mij heeft gezien heeft God gezien.
Het vraagt volgens mij allebei durf: je eigenlijke onwetendheid te etaleren of je realisatie.
Meestal zitten mensen, zoekers en zogenaamde vinders, daar ergens tussen. Zitten vast in een wereld van zogenaamd half-weten. Een eeuwigdurend spel met gekleurde knikkers.
Verlichting is geen bepaalde theorie, waar we lekker met elkaar vol respect over kunnen filosoferen. Elkaars mening delen en zeggen dat je respect voor elkaars mening hebt of moet hebben.
Verlichting is juist de grote uitdaging om eerlijk te zijn met jezelf, hier en nu.
Zoals zen al zei: Niet de Waarheid is het probleem maar je mening erover.
Een leraar daagt je uit, om jezelf echt te leren kennen. Niet binnen de kaders van een of andere filosofie of geloof. Niet binnen een zandbak, waar je met vormpjes kan spelen.
http://www.niet-2.nl
bucket-1005891_640