Voornemens?

Misschien is jou voornemen dit komende jaar echt te stoppen ergens mee: misschien Facebook of roken. Hoeveel kans van slagen heeft zulk een voornemen dan?
Kans van slagen is klein als je handelt vanuit een zelfbeeld. Dat je een beeld over jezelf hebt. Hoe te zijn of niet te zijn.
Zonder zelfbeeld kijk je simpelweg naar je activiteiten op Facebook of het roken zelf. Zonder tegen jezelf te zeggen dat het OK is of niet OK is. Het antwoord ligt in het ervaren zelf. Niet ten opzichte van het ervaren. Ik en mijn ervaring van roken.
Vanuit een zelfbeeld willen we alleen maar controle hebben. Is controle waarheid? Is controle gevoeligheid voor wat is, zoals het is?
Kunnen we zonder ego/zelfbeeld gewaarzijn?
Kunnen we de mogelijke beperktheid van roken inzien los van alle vooroordelen?
In zien ligt dan actie.
Een zelfbeeld biedt straf of beloning in het vooruitzicht.
Gevoelig zijn voor wat is niet. De ontdekking van waarheid gaat niet om dit moment heen, daar waar jij bent. Waarheid wordt altijd hier en nu direct waargenomen. Zelfkennis is zonder zelfbeeld zijn.

business-card-1015269_1920

Advertenties